Služby

Nabízené zákroky

Šedý zákal je onemocnění očí, které se většinou vyskytuje ve vyšším věku. Čočka ztratí svoji čirost a pružnost, vidění se postupně zhoršuje až má negativní vliv na kvalitu života.
Operace šedého zákalu je přibližně 15 minutová operace, kdy odstraníme vlastní čočku a nahradíme ji čočkou umělou, akrylátovou. Operace se provádí v lokální anestezii, je bezbolestivá a bezstehová. Čočku implantujeme do oka velmi malým řezem 2,2mm, čímž redukujeme astigmatismus a zkrátíme pooperační rekonvalescenci. Na našem pracovišti jsou dostupné výhradně nitrooční čočky nejvyšší kvality od renomovaných zahraničních firem.
Operace šedého zákalu je plně hrazená zdravotní pojišťovnou pro pojištěnce VZP, ZPMV, VOZP, ČPZP, OZP a RBP.

„S námi zas uvidíte, že kvalita života je důležitá v každém věku.“

Chceme splnit Vaše očekávání.
Připravili jsme pro Vás balíčky, z kterých si můžete vybrat nitrooční čočku, která bude odpovídat Vašim požadavkům. Po konzultaci s lékařem, který rozhodne, zda Vámi vybraný typ nitrooční čočky je pro Vás vhodný, již nic nebrání žít kvalitnější život s ostrým zrakem.

„STANDARD“

Balíček „STANDARD“ – obsahuje monofokální nitrooční čočku a kvalitní viskomateriál, který při operaci ochrání buňky vašich očí. Monofokální čočka umí vyřešit jen vidění na dálku, na čtení jsou potřeba brýle.

„PERFECT“

Balíček „PERFECT “ – rozhodli jste se pro monofokální asférickou nitrooční čočku s Violet filtrem a kvalitní viskomateriál. Monofokální čočka řeší vidění na dálku a její asfericita řeší lepší ostrost vidění za zhoršeného osvětlení. Violet filtr je prevencí proti VPMD /Věkem podmíněné makulární degeneraci sítnice/, jejíž výskyt se rok od roku celosvětově zvyšuje. Monofokální čočka umí vyřešit jen vidění na dálku, na čtení jsou potřeba brýle.

„TORIC“

Balíček „TORIC“ – Rozhodli jste se pro monofokální asférickou čočku s toricitou pro odstranění astigmatismu. Čočka nám řeší vidění do dálky a odstraňuje astigmatismus. Monofokální čočka umí vyřešit jen vidění na dálku, na čtení jsou potřeba brýle.

„PREMIUM“ – Multifokální čočky

Život bez brýlí

Balíček „EDOF AT LARA“ – moderní nitrooční čočka fimy Zeiss se zdokonalenou hloubkou ostrosti. Umožnuje vysokou kvalitu vidění nejen na vzdálené cíle, ale i na stále využívanější střední vzdálenost.  Do oka se EDOF čočka implantuje velmi malým řezem, který zabezpečuje rychlou pooperační rekonvalescenci.

Balíček „EDOF AT LARA TORIC“– torická varianta nitrooční čočky AT LARA se zdokonalenou hloubkou ostrosti pro pacienty s astigmatismem. Umožnuje vysokou kvalitu vidění nejen na vzdálené cíle, ale i na stále využívanější střední vzdálenost.

Balíček „EDOF VIVITY “ – nitrooční čočky s rozšířeným rozsahem vidění je určena pro ty pacienty, kteří by rádi snížili svoji závislost na brýlích, ale nejsou pro ně vhodné trifokální čočky. Poskytuje prostorové vidění s vysokou kontrastní citlivostí, která odpovídá monofokální čočce, a proto je vhodná prakticky pro každého.

Balíček „EDOF VIVITY TORIC“ – určený pro pacienty s astigmatismem, umožňuje špičkové kontrastní vidění za jakýchkoli světelných podmínek, a to na střední vzdálenost a dálku s individuálním viděním do blízka, kdy pro rozlišení drobného písma mohou někteří pacienti potřebovat brýle na čtení. Po operaci poskytují plně funkční vidění v přirozeném rozsahu a zlepšují vnímání prostoru i za zhoršených světelných podmínek.

Balíček „PREMIUM trifokal“ – rozhodli jste se pro asférickou trifokální multifokální nitrooční čočku a kvalitní viskomateriál. Trifokální nitrooční čočka – nabízí řešení vidění na blízko, střední vzdálenost/počítač/ a vidění na dálku ve stejné kvalitě. Asfericita čočky zaručuje lepší vidění při zhoršeném osvětlení. Tento typ čočky doporučujeme pacientům, kteří chtějí žít aktivní život bez omezení a závislostí na brýlích a kontaktních čočkách.

Balíček „PREMIUM trifokal toric“– rozhodli jste se pro asférickou trifokalní multifokální torickou nitrooční čočku a kvalitní viskomateriál. Multifokální nitrooční čočka – nabízí řešení vidění na blízko, střední vzdálenost/počítač/ a vidění na dálku. Asfericita čočky zaručuje lepší vidění při zhoršeném osvětlení. Torická plocha koriguje astigmatismus. Tento typ čočky doporučujeme pacientům, kteří chtějí žít aktivní život bez omezení a závislostí na brýlích a kontaktních čočkách.

(+420) 734 579 000

Připravujeme

(+420) 734 579 000

LASEROVÉ OPERACE OČÍ

Refrakční laserové zákroky provádíme metodou Premium Excimer a Premium Excimer HD. Na naší klinice používáme nejnovější laserovou technologii od firmy Alcon – WaveLight EX 500 Excimer laser, který je  absolutní světovou špičkou. Pracuje s frekvenci 500 Hz, jednu dioptrii dokáže odstranit za 1.4 sekundy. V současné době se jedná o nejrychlejší a nejvýkonnější laser na světě. Výsledkem je nižší stromální dehydratace rohovky v průběhu operace, snížená senzitivita na pohyby oka, tím je dosaženo vysoké bezpečnosti zákroku. Dovoluje odstranit krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hypermetropie) a astigmatizmus.

Jak probíhá samotný zákrok?

Princip laserového zákroku je v odstranění rohovkové tkáně, které vede ke změnám zakřivení rohovky a úpravě dioptrické vady. Před samotným zákrokem se do oka kape lokální anestetikum k znecitlivění rohovky. Operatér Vám vysvětlí, jak se máte položit na operační lůžko a kam budete v průběhu operace fixovat oko. Oční víčka se stabilizují očním rozvěračem. V první fázi zákroku vytvoříme lamelu epitelu. Zkontrolujeme údaje, předoperační data, nastavení laserových parametrů. V další fázi operace dochází k samotné fotoablaci excimerovým laserem, samotný zákrok trvá jen několik sekund v závislosti na hodnotách odstraňovaných dioptrií. Pacient sleduje světelný bod, slyší zvuk laseru. Operace je bezbolestná a ambulantní. Laser má zabudovaný kontrolní systém k monitorování pohybu, tzv.: eye tracker, v případě pohybu oka se ablace rohovkové tkáně zastaví. V poslední fázi operace se přiloží lamela epitelu na původní místo, aplikuje se terapeutická kontaktní čočka. Po operaci si budete kapat antibiotické a protizánětlivé kapky. Zákrok probíhá ambulantně, doporučujeme dostavit se s doprovodem. Výhoda této metody je snížené riziko vzniku syndromu suchého oka.

Vstupní vyšetření

Každý pacient musí před samotným laserovým zákrokem absolvovat komplexní vstupní vyšetření, abychom vyhodnotili, zda je vhodným kandidátem na laserový zákrok. Před vyšetřením se doporučuje nenosit cca 14 dní kontaktní čočky. Laserový zákrok se nedoporučuje:

 • U pacientů mladších 18 let
 • U pacientů s nestabilní dioptrickou vadou
 • U pacientů s degenerativním onemocněním rohovky (keratokonem)
 • U pacientů po zánětlivých onemocněních rohovky
 • U pacientů se syndromem suchého oka nebo nestabilním slzným filmem
 • U pacientů s tenkou rohovkou
 • U těhotných žen

Garance kvality

WaveLight EX 500 Excimer laser získal prestižní certifikát kvality od americké agentury FDA (Food and Drug Administration), který se uděluje na základě výsledků studií a potvrzuje bezpečnost a vysokou kvalitu přístroje.
Fotoablace je extrémně rychlá, laser s 500 Hz dokáže odstranit jednu dioptrií za 1.4 sekundy. Samozřejmostí je bezkontaktní propojení EX 500 s

(+420) 734 579 000

Nabízíme širokou škálu nitroočních čoček, které dokáží korigovat Vaši dioptrickou vadu.

„Žijte i Vy aktivní život bez závislostí na brýlích, kontaktních čočkách.“

Jak postupujeme při volbě řešení Vaší dioptrické vady?

Velmi důležitou součástí správné volby řešení je důkladné vyšetření pacienta, dalším faktorem je věk pacienta, dioptrická vada a samozřejmě přání pacienta.
Disponujeme širokou škálou nitroočních čoček. Pro mladší pacienty jsou vhodnější fakické čočky, kdy se vlastní čočka ponechá a před ní přidáme čočku umělou. Vlastní čočka svojí akomodací zajistí vidění na blízko a umělá na dálku.
Další možností řešení dioptrických vad je refrakční lensektomie, kdy nahradíme vlastní čočku nitrooční čočkou umělou, monofokální nebo multifokální. Monofokální nitrooční čočka nám řeší vidění bez brýlí jen na dálku.
V posledních letech je nejvíce oblíbená metoda PRELEX – implantace multifokální nitrooční čočky. Multifokální nitrooční čočka v současné době dokáže řešit čtecí vzdálenost, vzdálenost na počítač a vidění do dálky.
Pracujeme výhradně se špičkovými materiály, proto většinu čoček objednáváme v zahraničí přímo na míru pro konkrétního pacienta.

Balíčky multifokálních čoček

Balíček „EDOF AT LARA“ – moderní nitrooční čočka fimy Zeiss se zdokonalenou hloubkou ostrosti. Umožnuje vysokou kvalitu vidění nejen na vzdálené cíle, ale i na stále využívanější střední vzdálenost.  Do oka se EDOF čočka implantuje velmi malým řezem, který zabezpečuje rychlou pooperační rekonvalescenci.

Balíček „EDOF AT LARA TORIC“– torická varianta nitrooční čočky AT LARA se zdokonalenou hloubkou ostrosti pro pacienty s astigmatismem. Umožnuje vysokou kvalitu vidění nejen na vzdálené cíle, ale i na stále využívanější střední vzdálenost.

Balíček „EDOF VIVITY “ – nitrooční čočky s rozšířeným rozsahem vidění je určena pro ty pacienty, kteří by rádi snížili svoji závislost na brýlích, ale nejsou pro ně vhodné trifokální čočky. Poskytuje prostorové vidění s vysokou kontrastní citlivostí, která odpovídá monofokální čočce, a proto je vhodná prakticky pro každého.

Balíček „EDOF VIVITY TORIC“ – určený pro pacienty s astigmatismem, umožňuje špičkové kontrastní vidění za jakýchkoli světelných podmínek, a to na střední vzdálenost a dálku s individuálním viděním do blízka, kdy pro rozlišení drobného písma mohou někteří pacienti potřebovat brýle na čtení. Po operaci poskytují plně funkční vidění v přirozeném rozsahu a zlepšují vnímání prostoru i za zhoršených světelných podmínek.

Balíček „PREMIUM trifokal“ – rozhodli jste se pro asférickou trifokální multifokální nitrooční čočku a kvalitní viskomateriál. Trifokální nitrooční čočka – nabízí řešení vidění na blízko, střední vzdálenost/počítač/ a vidění na dálku ve stejné kvalitě. Asfericita čočky zaručuje lepší vidění při zhoršeném osvětlení. Tento typ čočky doporučujeme pacientům, kteří chtějí žít aktivní život bez omezení a závislostí na brýlích a kontaktních čočkách.

Balíček „PREMIUM trifokal toric“– rozhodli jste se pro asférickou trifokalní multifokální torickou nitrooční čočku a kvalitní viskomateriál. Multifokální nitrooční čočka – nabízí řešení vidění na blízko, střední vzdálenost/počítač/ a vidění na dálku. Asfericita čočky zaručuje lepší vidění při zhoršeném osvětlení. Torická plocha koriguje astigmatismus. Tento typ čočky doporučujeme pacientům, kteří chtějí žít aktivní život bez omezení a závislostí na brýlích a kontaktních čočkách.

Z finančního hlediska je investice do prémiové čočky rychle návratná. Jen pro malé procento pacientů jsou brýle módním doplňkem. Většina pacientů po implantaci nitrooční čočky je nadšena nejen z refrakčního výsledku, ale i z kosmetického efektu.
Oční centrum Premium Clinic nabízí široký výběr prémiových čoček, které umožní pacientům žít bez závislostí a omezení ve volném čase. Z těchto důvodů doporučujeme pacientům žít komfortní život s prémiovou čočkou.

(+420) 734 579 000

Operace sítnice a sklivce provádíme v lokální anestezii, ambulantně a za použití nejmodernější přístrojové techniky a bezstehové 23Ga metody. Pars plana vitrektomie (PPV) je mikrochirurgická operace s cílem odstranit sklivec pomocí nástrojů o průměru menších jako 1 mm. Přístupy jsou vedeny vytvořením 3 incizí v místě pars plana. Do oka je zavedená infuze pro udržení tlaku, světlo pro vizualizaci sítnice a sklivcového prostoru a vitrektom, kterým se následně odstraňuje sklivec. Sklivec odstraněný vitrektomem se nahradí sterilním roztokem, plynem nebo silikonovým olejem.

Indikací pro vitrektomii jsou:

 • amoce sítnice (odchlípení sítnice)
 • úrazy
 • diabetický makulární edém
 • makulární díra
 • luxace čočky do sklivcového prostoru
 • opacity sklivce (synchysis scintilans)

„Včasnost a šetrnost zákroku je cestou k úspěchu.“

 

Zákroky jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou pro pojištěnce VZP, VOZP, ZPMV a ČPZP.

 

(+420) 734 579 000

Důsledné vstupní oční vyšetření je základem pro následnou úspěšnou léčbu, případně pro chirurgický zákrok. Klinika disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením, pacient podstupuje celou řadu očních vyšetření a testů.

Vyšetření je poměrně časově náročné a často probíhá v takzvaném „rozkapání“očí. Po rozkapání očí je nemožné řídit motorová vozidla, proto je vhodné si zajistit doprovod.

„Důslednost je základem pro pokračování úspěchu.“

(+420) 734 579 000

V oční optice Vám rádi zhotovíme brýlovou korekci ušitou na míru pro Vaše oči. Nabízíme široký výběr brýlí a brýlových čoček od různých výrobců.

Brýle si u nás vybere každý, od cenově zajímavých modelů až po značkové obruby:

 • Jimmy Choo
 • Givenchy
 • Fendi
 • Hugo Boss
 • Fossil
 • Tommy Hilfiger
 • Carrera
 • Max Mara
 • Ray Ban
 • Boss Orange
 • Vouge
 • Roxy

Dále nabízíme široký výběr slunečních brýlí s UV filtrem a polarizační brýle vhodné pro řidiče či rybáře.

(+420) 734 579 005

optika@premiumclinic.cz

Mgr. Adéla Langrová

odborný garant, optometrista

(+420) 739 18 1111

info@premiumestetic.cz